Liên hệ

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ:

Phụ trách Dương : 0983 211 027

Thành viên tích cực:
Quyết: 0912 990 234
Đức Anh: 0979 17 27 98

Thành viên quen thuộc
Đăng – 0986 399 459
Đạo: 0168 302 9766
Duy: 0165 3311 448
Thuận – 0977 963 253
Thái: 0167 9468 696
Đức béo: 0983 432 007

THÀNH VIÊN MỚI:
Hải
Kiên
Hoán (tiềm năng mới)
Bình (tiềm năng mới)
Giang silat (tiềm năng mới)

Thành viên ít tập
Minh béo: 0977 498 193
Dân đen :
A Đức: 0983 449 641
Tâm: 0948792111

Thành viên gắn bó và xây dựng
Hồng silát: 01648141233
Minh silát:
Lý: 0944 28 3456

Advertisements