Bài viết

Advertisements

3 Responses to Bài viết

  1. phankimthuan says:

    Chào tất cả anh em trong võ đường!

  2. nguyen khac minh says:

    anh em trong club cho em hỏi học võ bao lâu thì có thể thách đấu với thày dạy ( đại ca Lý lé)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s