Giới Thiệu

CÂU LẠC BỘ KUNGFU PANDA được thành lập từ tháng 3 năm 2011 bởi các thành viên cũ của Võ đường Việt AN môn phái Bình Định Gia.

Advertisements