Thông tin quỹ tháng 4 & 5

Vào link sau để view Quy thang 4&5

Anh em xem rồi ai chưa đóng thì đóng cho DươngTD nhé

Advertisements
This entry was posted in Tiền Quỹ. Bookmark the permalink.

One Response to Thông tin quỹ tháng 4 & 5

  1. DuongTD là Dương Tinh duc hả! ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s